Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

Terapia widzenia

DIAGNOZA – BADANIE ORTOPTYCZNE

 • Polega na ocenie ostrości wzroku, widzenia obuocznego, akomodacji, konwergencji, ruchomości gałek ocznych oraz występowania choroby zezowej
 • W przypadku podejrzenia choroby zezowej wykonuje się dokładne badanie ortoptyczne przy użyciu specjalistycznego urządzenia jakim jest synoptofor.

TERAPIA WIDZENIA – REHABILITACJA WZROKU

 • Rehabilitacja wzroku polega na stymulacji wzrokowej przy pomocy różnorodnych specjalistycznych urządzeń terapeutycznych oraz gier edukacyjnych w celu doskonalenia wzroku, wykorzystując tzw. neuroplastyczność mózgu i pobudzanie fotoreceptorów siatkówki.
 • Dodatkowo wykorzystuje się zjawisko integracji wzrokowo-słuchowej, które polega na wykonywaniu ćwiczeń wzrokowych połączonych ze stymulacją sensoryczną i słuchową, rozwijając w ten sposób umiejętności uczenia się oraz spostrzegawczość.
 • Terapia widzenia ma na celu rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych również poprzez zwiększanie ruchomości gałek ocznych (fiksacja i lokalizowanie bodźca, śledzenie go, przenoszenie fiksacji).
 • Dzięki terapii wzroku pacjent osiąga większą sprawność wzrokową (np. szybciej odnajduje szczegóły na obrazkach, widzi różnice w drobnych znakach, widzi zależności pomiędzy nimi, lepiej rozpoznaje kształty).

TERAPIĘ WIDZENIA STOSUJE SIĘ WŚRÓD DZIECI Z:

 • niedowidzeniem
 • chorobą zezową
 • zaburzeniami konwergencji, akomodacji
 • trudnościami szkolnymi takimi jak zaburzenia umiejętności pisania lub/ i czytania,
 • zaburzeniami pamięci wzrokowej i słuchowej, oraz koncentracji
 • podejrzeniem dysleksji
 • oczopląsem

TERAPIĘ WIDZENIA STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ U DOROSŁYCH:

 • z niedowidzeniem od dzieciństwa
 • z chorobami siatkówki – np. AMD, krótkowzroczność, zwyrodnienia siatkówki, toksyczne uszkodzenia siatkówki, zmiany chorobowe plamki, powikłania po operacjach na siatkówce
 • z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz przestrzennego
 • z chorobą zezową trwająca od dzieciństwa, lub zezem tzw.pourazowym (po wypadkach komunikacyjnych, po urazach głowy lub oczodołu, w stanach poinfekcyjnych).
 • w schorzeniach nerwu wzrokowego tj. jaskra, zanik nerwu II
 • w oftalmopatii tarczycowej
 • w chorobach neurologicznych

KIEDY PACJENT MOŻE BYĆ SKIEROWANY NA REHABILITACJĘ WZROKU?

Zawsze gdy występują objawy takie jak: trudności w czytaniu, pisaniu, oglądaniu telewizji, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia barw, problemy z widzeniem zmierzchowym, zaburzenia adaptacji do zmieniających się warunków świetlnych, ciemna plama przed okiem i wiele innych.

PRZEBIEG REHABILITACJI:

Rehabilitacja wzroku prowadzona jest w cyklach terapeutycznych. Jeden cykl obejmuje 5 lub 10 treningów wzrokowych.

Każdy trening trwa 45 min – 5x w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Ćwiczenia przebiegają na min. 3 urządzeniach – 15 min na każdym z nich.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZWIĄZANE Z REHABILITACJĄ WZROKOWĄ.

 1. Cykl rehabilitacji wzrokowej składa się z 45 minutowych zajęć odbywających się codziennie, w kolejnych pięciu dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku) rozpoczynających się o tej samej godzinie zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
 2. W cyklu rehabilitacji wzrokowej uwzględniono różne warianty terapii zgodne ze skierowaniem lub zleceniem okulistycznym, m.in. trzykrotne leczenie pleoptyczne wykonywane co 15 minut oraz trzy lub cztery 5; 10 lub 15 minutowe ćwiczenia na urządzeniach ortoptycznych (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej).
 3. Nadzór nad wykonaniem ćwiczeń sprawuje dyplomowana ortoptystka uprawniona do wykonywania terapii i rehabilitacji narządu wzroku.
 4. Realizacja zaplanowanych ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem jest zależna od różnych czynników, które mogą być obserwowane przez ortoptystkę w czasie trwania terapii, stąd przewiduje się możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji ćwiczeń, po konsultacji okulistycznej.
 5. W czasie przeznaczonym na terapię, rehabilitacją wzroku można objąć maksymalnie do trzech pacjentów.
 6. Sprawność i skuteczność wykonywanych ćwiczeń oraz koncentracja dziecka na zadaniach zależy od liczby osób przebywających w gabinecie ortoptycznym. Proponujemy by dzieci w wieku szkolnym brały udział w zajęciach same. Dzieciom młodszym może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.
 7. Pacjenci proszeni są, by zgłaszali się na zajęcia ortoptyczne punktualnie, następstwem spóźnienia będzie skrócenie czasu trwania zajęć. Nie przewidujemy przedłużenia czasu trwania ćwiczeń ort optycznych z powodu spóźnienia pacjenta. Cena za ustaloną i rozpoczętą godzinę trwania terapii pozostaje wówczas bez zmian.
 8. Płatność za rehabilitację może zostać zrealizowana za cały cykl 5 dniowy w pierwszym dniu rozpoczętego cyklu terapii wzroku lub każdorazowo, w danym dniu ćwiczeń po zakończonych ćwiczeniach ortoptycznych. Płatność tylko gotówką.
 9. Zamówiona i ustalona terminowo usługa medyczna ortoptyczna niewykonana z przyczyn zleceniobiorcy (pacjenta) uważana jest za zrealizowaną.
 10. Brak telefonicznej lub emailowej informacji o odwołaniu zajęć ortoptycznych z przyczyn pacjenta, minimum o 1 (jeden) dzień wcześniej niż termin wcześniej ustalony, powoduje brak możliwości wycofania się z ustalonej do wykonania usługi.
 11. Dodatkowymi usługami są badanie ortoptyczne i konsultacja ortoptyczna obejmujące badania kąta zeza i ruchomości gałek ocznych oraz wyjaśnienie zagadnień dotyczących rehabilitacji wzrokowej i możliwości wykonywania ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem w domu.
 12. Rehabilitacja odbywa się na podstawie przyniesionego ze sobą skierowania lub zaleceń od lekarza okulisty.