Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

Oferta usług medycznych

OFERTA GABINETU ORTOPTYCZNEGO

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA:

 • badanie zeza
 • badanie ostrości wzroku (do dali i do bliży)
 • komputerowe badanie wady wzroku
 • badanie ortoptyczne, pomiar / badanie kąta zeza
 • badanie widzenia obuocznego (jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji)
 • badanie konwergencji, zbieżności
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie fiksacji
 • badanie niedowidzenia

PROPONUJEMY NASTĘPUJACE ĆWICZENIA ORTOPTYCZNE

 • ćwiczenia rehabilitacyjne przed i po operacji zeza
 • ćwiczenia widzenia obuocznego
 • ćwiczenia zakresu fuzji
 • ćwiczenia stereopsji (widzenia stereoskopowego)
 • ćwiczenia heteroforii (zeza ukrytego)
 • ćwiczenia konwergencji
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałki ocznej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • ćwiczenia i stymulacja percepcji wzrokowej i spostrzegawczości
 • ćwiczenia pleoptyczne (leczenie niedowidzenia)
 • edukacja dzieci i rodziców w zakresie ćwiczeń wykonywanych w domu

TERAPIA WIDZENIA

Jest możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu ortoptycznego:

 • synoptofor YZ23B
 • stymulator widzenia Campbella
 • cheiroskop – Stereoskop SOMS
 • koordynator plamkowy MIT-1
 • aparat do ćwiczeń konwergencji tzw. ślimak
 • lokalizator akustyczno-świetlny Magic Pen
 • system terapii widzenia EYEPORT II
 • test Maddoxa
 • Eutyskop Oculus
 • test Wortha, stereotest Motyl, testy prążkowe LEA, karty LULU
 • okulary Pankowa (nieinwazyjna stymulacja widzenia poprzez światło i barwy (różnej długości fale świetlne)- które są stosowane w leczeniu zapalnych i zwyrodnieniowych chorób narządu wzroku, w profilaktyce zaburzeń widzenia po udarze mózgu, w przypadkach obniżenia odporności, w zaburzeniu widzenia w chorobach układu kostno-stawowego i chorobach skóry
 • proponujemy liczne gry edukacyjne służące analizie i syntezie wzrokowej, podwyższaniu percepcji wzrokowej i podwyższaniu zdolności widzenia wzrokowo-przestrzennego

UZUPEŁNIENIEM TERAPII WIDZENIA JEST STYMULACJA WIDZENIA I POBUDZENIE NEURONÓW UKŁADU WZROKOWEGO MÓZGU W CELU POPRAWY OSTROŚCI WZROKU NA APARACIE AMBLIOKOR.

Więcej informacji na https://www.okulista-modrzejewska.pl/

PRZEBIEG REHABILITACJI:

Rehabilitacja wzroku prowadzona jest w cyklach terapeutycznych. Jeden cykl obejmuje 5 lub 10 treningów wzrokowych.

Każdy trening trwa 45 min – 5x w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Ćwiczenia przebiegają na min. 3 urządzeniach – 15 min na każdym z nich.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZWIĄZANE Z REHABILITACJĄ WZROKOWĄ.

 1. Cykl rehabilitacji wzrokowej składa się z 45 minutowych zajęć odbywających się codziennie, w kolejnych pięciu dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku) rozpoczynających się o tej samej godzinie zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
 2. W cyklu rehabilitacji wzrokowej uwzględniono różne warianty terapii zgodne ze skierowaniem lub zleceniem okulistycznym, m.in. trzykrotne leczenie pleoptyczne wykonywane co 15 minut oraz trzy lub cztery 5; 10 lub 15 minutowe ćwiczenia na urządzeniach ortoptycznych (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej).
 3. Nadzór nad wykonaniem ćwiczeń sprawuje dyplomowana ortoptystka uprawniona do wykonywania terapii i rehabilitacji narządu wzroku.
 4. Realizacja zaplanowanych ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem jest zależna od różnych czynników, które mogą być obserwowane przez ortoptystkę w czasie trwania terapii, stąd przewiduje się możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji ćwiczeń, po konsultacji okulistycznej.
 5. W czasie przeznaczonym na terapię, rehabilitacją wzroku można objąć maksymalnie do trzech pacjentów.
 6. Sprawność i skuteczność wykonywanych ćwiczeń oraz koncentracja dziecka na zadaniach zależy od liczby osób przebywających w gabinecie ortoptycznym. Proponujemy by dzieci w wieku szkolnym brały udział w zajęciach same. Dzieciom młodszym może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.
 7. Pacjenci proszeni są, by zgłaszali się na zajęcia ortoptyczne punktualnie, następstwem spóźnienia będzie skrócenie czasu trwania zajęć. Nie przewidujemy przedłużenia czasu trwania ćwiczeń ort optycznych z powodu spóźnienia pacjenta. Cena za ustaloną i rozpoczętą godzinę trwania terapii pozostaje wówczas bez zmian.
 8. Płatność za rehabilitację może zostać zrealizowana za cały cykl 5 dniowy w pierwszym dniu rozpoczętego cyklu terapii wzroku lub każdorazowo, w danym dniu ćwiczeń po zakończonych ćwiczeniach ortoptycznych. Płatność tylko gotówką.
 9. Zamówiona i ustalona terminowo usługa medyczna ortoptyczna niewykonana z przyczyn zleceniobiorcy (pacjenta) uważana jest za zrealizowaną.
 10. Brak telefonicznej lub emailowej informacji o odwołaniu zajęć ortoptycznych z przyczyn pacjenta, minimum o 1 (jeden) dzień wcześniej niż termin wcześniej ustalony, powoduje brak możliwości wycofania się z ustalonej do wykonania usługi.
 11. Dodatkowymi usługami są badanie ortoptyczne i konsultacja ortoptyczna obejmujące badania kąta zeza i ruchomości gałek ocznych oraz wyjaśnienie zagadnień dotyczących rehabilitacji wzrokowej i możliwości wykonywania ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem w domu.
 12. Rehabilitacja odbywa się na podstawie przyniesionego ze sobą skierowania lub zaleceń od lekarza okulisty.

BADANIA OCT

OCT (optyczna koherentna tomografia) wysokiej rozdzielczości umożliwiające obrazowanie dna oka oraz wykonywanie specjalistycznych okulistycznych badań diagnostycznych za pomocą urządzenia SOCT- REVO FC.

Wykonujemy badania takie jak:

 • zdjęcie dna oka
 • OCT plamki żółtej
 • OCT zmian barwnikowych siatkówki
 • OCT tarczy nerwu II
 • GCC – ocena komórek zwojowych siatkówki
 • angio-OCT – nieinwazyjna, bezkontrastowa metoda do oceny naczyń krwionośnych siatkówki
 • OCT przedniego odcinka oka – obrazowanie rogówki, komory przedniej, tęczówki
 • pachymetria – pomiar grubości rogówki
 • OCT kąta przesączania + ocena szerokości kąta

OFERTA GABINETU OKULISTYCZNEGO

OKULISTYKA DZIECIĘCA

 • NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA WCZEŚNIAKÓW I NIEMOWLĄT BADANIE OBRAZOWE RETCAM
  – wizualizacja dna oka , badanie które uwidacznia wszystkie szczegóły dna oka , najbardziej wiarygodne, powtarzalne,
 • badanie profilaktyczne i leczenie wcześniaków, noworodków, niemowląt, małych dzieci i młodzieży
 • kwalifikacja do operacji i leczenia retinopatii wcześniaków i chorób oczu w grupie dzieci przedwcześnie urodzonych
 • diagnostyka i leczenie zeza oraz niedowidzenia
 • diagnostyka i leczenie zaćmy dziecięcej
 • diagnostyka i leczenie jaskry dziecięcej
 • leczenie krótkowzroczności
 • leczenie nadwzroczności
 • leczenie astygmatyzmu
 • komputerowe badanie wzroku ( nowoczesny autorefraktometr dla dzieci RETINOMAX K-plus 3)
 • dobór korekcji okularowej
 • badanie dna oka (nowoczesny oftalmoskop do pośredniego badania dna oka typu Fisson)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (nowoczesnym tonometrem indukcyjnym ICARE)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nowoczesną metodą TONOPACHY z uwzględnieniem grubości rogówki

OKULISTYKA DOROSŁYCH

 • leczenie choroby zezowej
 • diagnostyka i leczenie: zaćmy, jaskry, chorób siatkówki
 •  komputerowe badanie wzroku
 • dobór korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych
 • konsultacje i kwalifikacja do podjęcia różnych form terapii w tym operacyjnych

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

 • operacje siatkówki u dzieci wcześniaczych
 • zabiegi chirurgiczne w obszarze schorzeń soczewki, jaskry  i z zakresu medycyny estetycznej powiek

ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA

 • metodą USG – B, USG – Doppler w kolorze

Więcej informacji na: https://okulista-modrzejewska.pl/