Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

Leczenie AMD

Choroba AMD (czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) to choroba zwyrodnieniowa centralnej części siatkówki określanej również jako plamka, lub żółta plamka.

AMD

Do czynników ryzyka wystąpienia AMD zaliczane są: zaawansowany wiek, predyspozycja genetyczna, czynniki środowiskowe np. palenie papierosów, narażenie na promieniowanie UV, choroby układowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, płeć żeńska i niebieski kolor tęczówki.

Głównymi objawami choroby są: krzywienie obrazu, ciemna plama w środku pola widzenia, trudności w czytaniu i pisaniu.

Schorzenie występuje w dwóch postaciach: postać sucha, która ma łagodniejszy i powolniejszy przebieg, nie powoduje znacznego pogorszenia widzenia oraz postać wysiękowa, którą cechuje szybki przebieg, pogorszenie widzenia i powikłania związane z powstawaniem patologicznych błon neowaskularnych i blizn w obszarze plamki.

Rozpoznanie choroby polega na szczegółowym badaniu okulistycznym, wykonaniu badania dna oka oraz badania optycznej koherentnej tomografii plamki żółtej (OCT). Uzupełnieniem rozpoznania jest angio-OCT lub angiografia fluoresceinowa (AF).

LECZENIE AMD

Leczenie postaci suchej AMD polega na doustnej suplementacji preparatami zawierającymi kwasy omega, luteinę oraz resweratrol.

Leczenie postaci wysiękowej polega na podawaniu do gałki ocznej leków anty-VEGF w postaci iniekcji do komory ciała szklistego.

REHABILITACJA AMD

Rehabilitacja w AMD zalecana jest przez American Academy of Ophthalmology (AAO), Polski Związek Niewidomych oraz Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Rehabilitacja w AMD przeznaczona jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy z uwagi na niską ostrość wzroku nie kwalifikują się do leczenia okulistycznego oraz dla tych chorych, którzy w przebiegu choroby mają obniżoną ostrość wzroku lub dyskomfort widzenia.

W REHABILITACJI STOSUJE SIĘ:

  • pomoce optyczne (do dali i bliży),
  • pomoce nieoptyczne – powiększalniki telewizyjne, systemy komputerowe, książki na taśmach,
  • pomoce w poruszaniu się i orientacji,
  • terapie widzenia.

REHABILITACJA OKULISTYCZNA SŁABOWIDZĄCYCH OBEJMUJE:

  • poprawę centralnego widzenia,
  • poszerzenie pola widzenia,
  • poprawę czucia kontrastu.

W naszym Gabinecie OKO-MED u chorych z AMD w terapii widzenia stosujemy między innymi: naświetlania rejonu plamki, stymulację funkcji plamki Stymulatorem Campbela, koordynatorem plamkowym lub poprzez zastosowanie okularów Pankowa, które pobudzają funkcję czynnościową fotoreceptorów siatkówki w celu lepszego odbierania bodźców świetlnych.

Okulary Pankowa stymulują narząd wzroku światłem o różnych barwach, który działa immunostymulująco, poprawiając krążenie krwi i limfy oraz minimalizując procesy zapalne w gałce ocznej.

Pacjent dzięki rehabilitacji uzyskuje poprawę ostrości widzenia w zależności od stopnia zaawansowania choroby, poprawia się kontrast widzenia i spostrzegawczość.