Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

PERYMETRIA, CZYLI BADANIE POLA WIDZENIA SZCZECIN

W ofercie Gabinetu OKO-MED w Szczecinie mają państwo do wyboru dwa rodzaje perymetrii: perymetria kinetyczna i perymetria statyczna.

Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem Perymetrem komputerowym PTS 2000. Posiada on jeden z najszerszych na świecie zakresów badania pola widzenia oraz wszystkie kolory i wielkości bodźca stosowane w perymetrii. Zakres pomiarowy pola to 180st w osi poziomej i 130st w osi pionowej. Wielkość bodźca: od I do V wg Goldmana i możliwość jego projekcji w kolorze białym, zielonym, niebieskim, czerwonym. Badanie pola w trybie 30-2, 24-2, 10-2. Kamera wysokiej rozdzielczości zapewnia precyzyjne monitorowanie fiksacji pacjenta, a funkcja śledzenia źrenicy zapewnia najwyższą dokładność pomiarową.

Badanie pola widzenia jest nieinwazyjne, krótkie (trwa około 10-20 minut), bezdotykowe i bezbolesne a przy tym niezmiernie użyteczne i pomocne w wykrywaniu wielu chorób w okulistyce i neurologii. Jeśli pole widzenia jest prawidłowe, możemy być pewni, że siatkówka odbiera wrażenia wzrokowe na całym swoim obszarze w sposób prawidłowy, że włókna nerwowe siatkówki prawidłowo przewodzą bodźce wzrokowe do nerwu wzrokowego i do ośrodkowego układu nerwowego przez cały mózg, a pola wzrokowe w płatach potylicznych kory mózgowej funkcjonują właściwie.

ZASTOSOWANIE

Najczęstszym zastosowaniem perymetrii w okulistyce jest jaskra, choć do rozpoznania i monitorowania tego schorzenia potrzebujemy jeszcze innych badań dodatkowych takich jak: OCT tarczy, GCC, pachymetrii oraz pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. Inne wskazania do wykonania badania pola widzenia to ocena nerwu wzrokowego, zespół niedokrwienny, czy schorzenia siatkówki (zator tętnicy siatkówki, AMD, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, krótkowzroczność wysoka).

Wskazaniem do wykonania badania pola widzenia w schorzeniach neurologicznych są guzy mózgu, urazy, udary, anizokoria (różna wielkość źrenic), idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe, bóle głowy czy migreny, SM (stwardnienie rozsiane), niewydolność naczyń kręgowych oraz zwężenie tętnic szyjnych.

W endokrynologii badanie pola widzenia zleca się w guzach przysadki czy chorobach tarczycy np. choroba Gravesa-Basedowa.

Na badanie kierowani są także pacjenci, którzy widzą błyski, ciemną plamę lub muszki w polu widzenia, nie widzą części przestrzeni patrząc przed siebie, lub nie widzą czegoś z boku pola widzenia i aby to objąć wzrokiem muszą obrócić głowę.

WYKONANIE BADANIA POLA WIDZENIA

Badanie nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Wskazane jest posiadanie ze sobą okularów do czytania lub znajomość wartości szkieł tych okularów. Pacjent powinien być spokojny i wypoczęty, aby mógł się skupić i współpracować czynnie przy badaniu. Wiek nie jest przeciwwskazaniem do wykonania tego badania. Jednak zaleca się aby wykonywać to badanie najwcześniej u dzieci ok. 6-8 roku życia.

Pacjent jest proszony by usiadł naprzeciwko aparatu nazywanego potocznie polomierzem. Patrząc na ekran początkowo jednym a następnie drugim okiem, sygnalizuje za pomocą przycisku lub słownie moment pojawienia się w jego polu widzenia pierwszego momentu zauważenia świetlnego punktu kątem oka. Istotne jest aby patrzeć dokładnie na wprost, w ciemną kropkę, nie ruszając okiem i nie rozglądając się na boki. W ten sposób powstaje dla każdego oka oddzielnie mapa pola widzenia. Nanoszone są na nią punkty, które pacjent zobaczył, i te, na które nie zareagował, wskazujące na ubytek lub mroczek w polu widzenia. W badaniu perymetria kinetyczna- punkt przemieszcza się w czasie badania od zewnątrz do środka urządzenia, a w perymetrii statycznej pojawia się w różnych miejscach z różnym natężeniem bodźca światła. W metodzie statycznej siła sygnału ulega zmianie, jedne bodźce świetlne wydają się bardzo silne, inne na granicy dostrzegalności. Pacjent powinien zaznaczyć wszystkie bodźce nawet jak nie jest pewien czy widział błysk.

WYNIK BADANIA POLA WIDZENIA

Wynik perymetrii przedstawia się w formie graficznej, jako mapy graficzne ze wskazanymi ubytkami lub mroczkami oraz stopniem ich nasilenia. Badanie należy zawsze powtórzyć po pewnym czasie, ponieważ każde następne badanie jest bardziej wiarygodne do oceny. Standardowo drugie lub trzecie wykonane przez pacjenta badanie daje wiarygodny wynik, ponieważ pacjent już nauczył się, jak prawidłowo reagować na dostrzegane sygnały świetlne.