Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Mgr Alina Wojciechowska fizjoterapeuta neurologiczny, specjalizuje się w pracy z wcześniakami, dziećmi z zaburzeniami rozwoju, dysfunkcjami oddechowymi oraz naruszeniami wzroku czy dysfunkcjami z obszaru neurologopedycznego. Doktorantka PUM, wieloletni pracownik oddziałów neonatologicznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Oraz Kliniki Patologii Noworodka PUM w Szczecinie. Wiedzę oraz praktykę zdobywała na wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław (mgr fizjoterapii), Medycznego Uniwersytetu we Wrocławiu, na wydziale lekarskim (Diagnostyka Dzieci Ryzyka, szkolenie podyplomowe), na wydziale Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie (Fizjoterapia w Onkologii, Dydaktyka – studia podyplomowe) oraz na szkoleniach od 1997 roku do dnia dzisiejszego. Poza Polską odbywała staże w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Rosji.

Jej wiodące metody pracy z pacjentem:

  • Metoda prof. Vaclava Vojty (IVG)
  • MMD
  • Terapia Manualna prof. Karela Lewita
  • Metoda Kabat – Kaiser (PNF)
  • Kinesiology Taping

Jest autorem szkoleń dla personelu medycznego, programów edukacyjnych dla rodziców oraz
organizatorem wielu kongresów medycznych.