Skip to content

OKULISTA DZIECIĘCY Rehabilitacja wzroku u dzieci

Okulista dziecięcy

Gabinet Oko-Med zaprasza do korzystania z profesjonalnych usług okulistycznych i ortoptycznych w diagnostyce schorzeń okulistycznych u dzieci.

Lekarz okulista dziecięcy zaprasza do badań noworodki, niemowlęta, wcześniaki i dzieci starsze.

Posiadamy nowoczesne urządzenia diagnostyczne. Na pierwszym spotkaniu lekarz okulista dziecięcy może wykonać badanie oczu, przepisać okulary i rozpocząć leczenie.

Retinopatia wcześniaków

Retinopatia wcześniaków (ang. Retinopathy of prematurity, ROP) jest schorzeniem związanym z nadmierną proliferacją naczyń w niedojrzałej siatkówce dzieci urodzonych przedwcześnie. Pomimo korzystnych efektów uzyskiwanych w opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie.

czytaj dalej …

Retinopatia wcześniacza – leczenie

Wiele doniesień wskazuje , że u dzieci poddanych leczeniu laserowemu z powodu retinopatii wcześniaczej występuje wysokie ryzyko występowania krótkowzroczności, astygmatyzmu i anizometropii, co może prowadzić do niedowidzenia a nawet znacznego upośledzenia widzenia.

czytaj dalej …

Jaskra dziecięca

Jaskra dziecięca stanowi ważną przyczynę zaburzonego widzenia oraz ślepoty dzieci na świecie. Choroba ta skutkuje stopniowym uszkodzeniem funkcji narządu wzroku, a wysokie ciśnienie śródgałkowe powoduje zmętnienie rogówki oraz rozwój niedowidzenia częściej niż u dorosłych pacjentów.

czytaj dalej …

Autyzm i wady wzroku

Jedną z teorii dotyczącej patofizjologii diagnozowanych wad refrakcji u dzieci z ASD jest spazm akomodacyjny związany z przedłużonym skurczem mięśnia rzęskowego indukowanego przez zachodzący w ich organizmie stres fizjologiczny powiązany ze stanem emocjonalnym.

czytaj dalej …

Wady refrakcji u dzieci i młodzieży

Pojęcie dobrego widzenie opiera się na prawidłowym zachowaniu widzenia obuocznego i przetwarzaniu obrazu w korze wzrokowej, akomodacji oraz zdolnościami okulomotorycznymi.

czytaj dalej …

Choroba zezowa

Zez (strabismus) to choroba polegająca na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych. Wiążą się z nią różnego rodzaju zaburzenia widzenia jednoocznego i obuocznego. Często używa się określenia choroba zezowa.

czytaj dalej …

RETCAM

Urządzenie RETCAM jest jedynym profesjonalnym narzędziem okulistycznym dostępnym w prywatnych gabinetach okulistycznych na terenie miasta Szczecina. Urządzenia tego typu można spotkać tylko na oddziałach i w klinikach specjalizujących się w diagnostyce okulistycznej u dzieci.

czytaj dalej …

Krótkowzroczność

Aktywność fizyczna i jej wpływ na różne aspekty zdrowia, w tym na rozwój krótkowzroczności  jest aktualnie szeroko analizowany przez wielu naukowców. Aktywność fizyczna w postaci ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju krótkowzroczności.

czytaj dalej …

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Więcej informacji na: www.okulista-modrzejewska.pl