Skip to content

Nowoczesna diagnostyka oka BADANIA OCT

OCT (optyczna koherentna tomografia) wysokiej rozdzielczości umożliwiająca obrazowanie siatkówki dna oka i nerwu wzrokowego. Jest to nieinwazyjna, bezkontaktowa i szybka metoda oceniająca morfologiczne struktury gałki ocznej, porównywana do histologicznej oceny badanej tkanki.

Dysponujemy nowoczesnym aparatem SOCT- REVO FC, który otrzymał za swoją innowacyjność nagrodę Award of Excellence w kategorii sprzętu konsultacyjnego. Badanie trwa jedynie 3 sekundy, a można je wykonywać bez stosowania kropli rozszerzających źrenicę! OCT może być wykonywane również u dzieci i u kobiet w ciąży.

Prędkość skanowania naszego aparatu wynosi 80000 skanów na sekundę i pozwala na skrócenie czasu badania przy jednoczesnej doskonałej rozdzielczości obrazu. Kamera 12.3 Mpx umożliwia wykonywanie zdjęć wysokiej jakości w polu 45 stopni siatkówki, a tryb non-mydriatic wykonywanie badań już przy wąskiej źrenicy o średnicy nawet 3,3 mm! Nasze unikalne OCT pozwala na ograniczenie artefaktów podczas badania pacjentów z wysokimi wadami wzroku – zakres refrakcji to od – 25 Dioptrii do + 25 Dioptrii.

Optyczna koherentna tomografia jest techniką obrazowania, która opiera się na zasadzie reflektometrii optycznej, czyli pomiarze intensywności i czasu opóźnienia wstecznego echa światła. Źródłem promieniowania jest dioda emitująca światło o długości 820-860 nm. Światło częściowo ulega odbiciu a częściowo rozproszeniu docierając do badanej tkanki oka. Urządzenia OCT pozwalają na uzyskiwanie przekrojów tkanki zgodnych z badaniem histologicznym w czasie rzeczywistym.

WYKONUJEMY:

 • zdjęcie dna oka – fotografia 450 siatkówki, nagrywana na płytę CD,
 • OCT plamki żółtej – mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL,
 • OCT zmian barwnikowych siatkówki,
 • OCT tarczy nerwu II – analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza porównawcza zagłębienia tarczy między oczami,
 • GCC – ocena komórek zwojowych siatkówki,
 • angio- OCT – moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. W wielu przypadkach może zastąpić inwazyjną angiografię fluoresceinową, zwłaszcza u osób uczulonych na fluoresceinę,
 • OCT przedniego odcinka oka – obrazowanie rogówki, komory przedniej, tęczówki
 • pachymetria – pomiar grubości rogówki
 • OCT kąta przesączania – obrazowanie kąta przesączania, jego pomiar, ocena szerokości kąta
 • OCT w wymiarze 3D

KOMPLEKSOWE BADANIE W KIERUNKU JASKRY:

 • OCT tarczy nerwu II, GCC, pachymetria, OCT kąta przesączania z oceną szerokości kąta

Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak OCT tarczy nerwu II w tym analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego, analiza grubości włókien nerwowych (RNFL) i kompleksu komórek zwojowych (GCC) pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych lub innych neuropatii nerwu wzrokowego oraz śledzenie postępów leczenia.

Badanie GCC (ganglion cell complex) mierzy grubość trzech warstw siatkówki (RNFL, komórek zwojowych i splotowatej wewnętrznej). Ścieńczenie warstw tego kompleksu jest pierwszym objawem wielu schorzeń nerwu wzrokowego.

Badanie OCT tarczy nerwu wzrokowego wykorzystuje się do rozpoznawania wszelkich patologii nerwu takich jak: uszkodzenie jaskrowe, neuropatia w krótkowzroczności, druzy tarczy nerwu II, obrzęk tarczy nerwu II, zanik nerwu II, choroby neurologiczne tj. guzy oczodołu i mózgu czy stwardnienie rozsiane. Najważniejsze cechy ocenianie w OCT to grubość RNFL, szerokość pierścienia nerwowo-siatkówkowego i wielkość zagłębienia tarczy nerwu II (stosunek c/d), a także wygląd tarczy i jej granic.

OCT kąta przesączania pozwala na dokładny pomiar i ocenę szerokości kąta. Wykluczenie wąskiego lub zamykającego się kąta przesączania jest istotne dla różnicowanie typu jaskry (jaskra otwartego lub zamkniętego kąta) oraz kwalifikacji do leczenia.

Problem związany z określaniem rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP o grubość rogówki. W przypadku wysokiej grubości rogówki należy odjąć odpowiednią ilość jednostek mmHg od pokazywanej wartości na standardowych urządzeniach do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

KOMPLEKSOWA OCENA PLAMKI ŻÓŁTEJ:

 • OCT plamki żółtej, angio-OCT

Badanie OCT plamki żółtej pozwala na szybkie wykrywanie takich chorób jak: AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem), CSR (centralna retinopatia surowicza), obrzęk plamki żółtej, otwór w plamce, błona nasiatkówkowa, trakcja szklistkowo-plamkowa. Powtarzalność wyników umożliwia monitorowanie postępów leczenia.

Wykonujemy badanie OCT plamki żółtej w skanach 3D, liniowych i radialnych, B-scan, raster, krzyżowych w zależności od występującej patologii w warstwach siatkówki. Wysoka rozdzielczość obrazu pozwala na dokładną ocenę jakościową i ilościową zaburzeń plamki żółtej oraz podział siatkówki na warstwy (warstwa włókien nerwowych – RNFL, komórek zwojowych, splotowata wewnętrzna, jądrzasta wewnętrzna, splotowata zewnętrzna, jądrzasta zewnętrzna, błona graniczna zewnętrzna ELM, IS/OS, kompleks RPE/ błona Brucha).

Zmiany torbielowate w warstwach zewnętrznych siatkówki mogą świadczyć o takich chorobach jak: cukrzycowy obrzęk plamki, zakrzep żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi, teleangiektazje siatkówkowe, zapalenie błony naczyniowej czy obrzęk plamki po operacji zaćmy.

Płyn podsiatkówkowy (hiporefleksyjna przestrzeń między siatkówką neurosensoryczną a RPE) w badaniu OCT może występować w chorobach: AMD wysiękowe, CSR, odwarstwienie siatkówki.

Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE) od błony Brucha tzw. PED może być obserwowany w: AMD, CSR, neowaskularyzacja naczyniówkowa czy jako choroba idiopatyczna.

Angio-OCT identyfikuje naczynia przez wykrywanie i pomiar ruchu krwinek czerwonych. Badanie naczyń krwionośnych siatkówki jest wykorzystywane do różnicowania zaburzeń rejonu plamki żółtej, szybkiego wykrywania neowaskularyzacji (CNV) w tym wykrywania progresji AMD typu suchego do wysiękowego. Szybkie wykrycie AMD wysiękowego jest konieczne do kwalifikacji do leczenia iniekcjami doszklistkowymi anty-VEGF aby zapobiec utracie wzroku. Innymi wskazaniami do badania angio-OCT są: retinopatia cukrzycowa czy zakrzep żyły środkowej siatkówki. Nasze urządzenie angio-OCT jako jedne z niewielu w Szczecinie pozwala na wizualizację powierzchownego i głębokiego splotu naczyń, struktury naczyń siatkówki, naczyń włosowatych, enface, mapy grubości, strefy FAZ i VFA. Badanie jest nieinwazyjne, może być bezpiecznie powtarzane wielokrotnie, a krótki czas badania sprzyja jego stosowaniu nie tylko u dorosłych, ale i u dzieci.

KOMPLEKSOWA OCENA ZMIAN BARWNIKOWYCH SIATKÓWKI:

 • Zdjęcie dna oka, OCT zmiany

Fotografia dna oka służy do rejestracji i dokumentowania rozwoju schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego. Okresowe wykonywanie zdjęcia dna oka pozwala na monitorowanie zmian barwnikowych, zmian degeneracyjnych plamki żółtej (AMD) czy guzów siatkówki. OCT zmiany jest pomocne w wykryciu cech złośliwości. Inne choroby w których zdjęcie dna oka jest często wykorzystywane to: retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy środkowej siatkówki, choroby zapalne siatkówki i błony naczyniowej (toksoplazmoza, toksokaroza, CMV, sarkoidoza).

 

KOMPLEKSOWA OCENA ROGÓWKI:

 • OCT przedniego odcinka, pachymetria, grubość rogówki, topografia rogówki

Wykonujemy szczegółową diagnostykę przedniego odcinka oka w tym: diagnostykę w kierunku stożka rogówki, ocenę blizn i zapaleń rogówki, monitorowanie obrzęku rogówki, obrazowanie przedniej komory oka, zmian i morfologii tęczówki, drożności irydektomii laserowej, pomiar grubości rogówki i szerokości kąta przesączania.