Skip to content

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku Rehabilitacja wzroku u dzieci

Niedowidzenie

Leczenie polega na korekcji okularowej wady refrakcji, zasłanianiu zdrowego oka, ćwiczeniu widzenia obuocznego, leczeniu pleoptycznym, stosowaniu terapii widzenia.

Niedowidzenie (amblyopia) definiujemy jako stan ograniczonej ostrości wzroku pomimo zastosowania najlepszej korekcji okularowej. Zwykle pojawia się jednostronnie. Powstaje w następstwie współistnienia zeza, anizometropii (różnej wady refrakcji obu gałek ocznych), nieleczonej wady refrakcji, czy zdarzeń, które spowodowały blokadę dochodzenia bodźców wzrokowych już w okresie dzieciństwa.

Leczenie niedowidzenia powinno rozpocząć się jak najwcześniej (zwykle w okresie 2.-3. r.ż.), a najpóźniej do 7.- 8. r.ż. Leczenie jest długotrwałe, ale równoczesne zastosowanie wielu technik rehabilitacji widzenia daje najlepsze wyniki.

LECZENIE NIEDOWIDZENIA POLEGA NA STOSOWANIU:

  •  korekcji okularowej wady refrakcji
  •  obturacji (czyli zasłaniania) zdrowego oka
  •  ćwiczeń widzenia obuocznego
  •  naświetlania ( tzw. leczenie pleoptyczne)
  •  stymulacji wzroku poprzez terapię widzenia
  • ćwiczeń wzrokowo-lokalizacyjnych i wzrokowo-motorycznych wykonywanych również  w domu pod opieką rodziców