Oferta

 

Oferta gabinetu ortoptycznego

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA:

 • badanie ostrości wzroku (do dali i do bliży)
 • badanie ortoptyczne, pomiar / badanie kąta zeza
 • badanie widzenia obuocznego (jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji)
 • badanie konwergencji, zbieżności
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie fiksacji
 • badanie niedowidzenia

PROPONUJEMY NASTĘPUJACE ĆWICZENIA ORTOPTYCZNE

 • ćwiczenia widzenia obuocznego
 • ćwiczenia zakresu fuzji
 • ćwiczenia stereopsji (widzenia stereoskopowego)
 • ćwiczenia heteroforii (zeza ukrytego)
 • ćwiczenia pleoptyczn (leczenie niedowidzenia)
 • ćwiczenia konwergencji
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałki ocznej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • ćwiczenia i stymulacja percepcji wzrokowej i spostrzegawczości
 • ćwiczenia rehabilitacyjne przed i po operacji zeza
 • edukacja dzieci i rodziców w zakresie ćwiczeń wykonywanych w domu

TERAPIA WIDZENIA

Jest możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu ortoptycznego:

 • synoptofor YZ23B
 • stymulator widzenia Campbella
 • cheiroskop - Stereoskop SOMS
 • koordynator plamkowy MIT-1
 • aparat do ćwiczeń konwergencji tzw. ślimak
 • lokalizator akustyczno-świetlny Magic Pen
 • system terapii widzenia EYEPORT II
 • test Maddoxa
 • Eutyskop Oculus
 • test Wortha, stereotest Motyl, testy prążkowe LEA, karty LULU
 • okulary Pankowa (nieinwazyjna stymulacja widzenia poprzez światło i barwy (różnej długości fale świetlne)- które są stosowane w leczeniu zapalnych i zwyrodnieniowych chorób narządu wzroku, w profilaktyce zaburzeń widzenia po udarze mózgu, w przypadkach obniżenia odporności, w zaburzeniu widzenia w chorobach układu kostno-stawowego i chorobach skóry
 • proponujemy liczne gry edukacyjne służące analizie i syntezie wzrokowej, podwyższaniu percepcji wzrokowej i podwyższaniu zdolności widzenia wzrokowo-przestrzennego

UZUPEŁNIENIEM TERAPII WIDZENIA JEST STYMULACJA WIDZENIA I POBUDZENIE NEURONÓW UKŁADU WZROKOWEGO MÓZGU W CELU POPRAWY OSTROŚCI WZROKU NA APARACIE AMBLIOKOR.

Więcej informacji na http://www.paracelsus.com.pl/pl/

Badania OCT

OCT (optyczna koherentna tomografia) wysokiej rozdzielczości umożliwiające obrazowanie dna oka oraz wykonywanie specjalistycznych okulistycznych badań diagnostycznych za pomocą urządzenia SOCT- REVO FC.

Wykonujemy badania takie jak:

 • zdjęcie dna oka
 • OCT plamki żółtej
 • OCT zmian barwnikowych siatkówki
 • OCT tarczy nerwu II
 • GCC - ocena komórek zwojowych siatkówki
 • angio-OCT - nieinwazyjna, bezkontrastowa metoda do oceny naczyń krwionośnych siatkówki
 • OCT przedniego odcinka oka - obrazowanie rogówki, komory przedniej, tęczówki
 • pachymetria - pomiar grubości rogówki
 • OCT kąta przesączania + ocena szerokości kąta
 

Oferta gabinetu okulistycznego

OKULISTYKA DZIECIĘCA

 • badanie profilaktyczne i leczenie wcześniaków, noworodków, niemowląt, małych dzieci i młodzieży
 • kwalifikacja do operacji i leczenia retinopatii wcześniaków i chorób oczu w grupie dzieci przedwcześnie urodzonych
 • diagnostyka i leczenie zeza oraz niedowidzenia
 • komputerowe badanie wzroku ( nowoczesny autorefraktometr dla dzieci RETINOMAX K-plus 3)
 • dobór korekcji okularowej
 • badanie dna oka (nowoczesny oftalmoskop do pośredniego badania dna oka typu Fisson)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (nowoczesnym tonometrem indukcyjnym ICARE TAO)

OKULISTYKA DOROSŁYCH

 • diagnostyka i leczenie: zaćmy, jaskry, chorób siatkówki, choroby zezowej
 •  komputerowe badanie wzroku
 • dobór korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych
 • konsultacje i kwalifikacja do podjęcia różnych form terapii w tym operacyjnych

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

 • operacje siatkówki u dzieci wcześniaczych
 • zabiegi chirurgiczne w obszarze schorzeń soczewki, jaskry  i z zakresu medycyny estetycznej powiek

ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA

 • metodą USG - B, USG – Doppler w kolorze

Więcej informacji na: http://www.okulistadzieciecy.eu/ i http://okulista-modrzejewska.pl/