Cennik rehabilitacji
i diagnostyki okulistycznej

 

Przebieg rehabilitacji:

Rehabilitacja wzroku prowadzona jest w cyklach terapeutycznych. Jeden cykl obejmuje 5 lub 10 treningów wzrokowych.

Każdy trening trwa 45 min – 5x w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Ćwiczenia przebiegają na min. 3 urządzeniach - 15 min na każdym z nich.

LP Nazwa usługi medycznej Cena
1 PLEOPTYKA 120 zł
2 PLEOPTYKA - RABAT 100zł
3 ORTOPTYKA /PLEOPTYKA
LECZENIE NIEDOWIDZENIA
150 zł
4 DIAGNOSTYKA ORTOPTYCZNA 150 zł
5 ORTOPTYKA ĆWICZENIA 120 zł
6 OCT 200 zł
7 ANGIO-OCT 200 zł
8 OCT przedniego odcinka oka 200 zł
9 GCC 150 zł
10 PACHYMETRIA 100 zł
11 PERYMETRIA KINETYCZNA 120 zł
12 PERYMETRIA STATYCZNA 120 zł
13 PERYMETRIA CAŁOPOLOWA 140 zł
14 FOTOGRAFIA DNA OKA 100 zł
15 TONOMETRIA 60 zł
16 TONOMETRIA Z PACHYMETRIĄ 70 zł
17 USG B OBOJE OCZU 300 zł
18 USG B JEDNO OKO 150 zł
19 AUTOREFRAKTOMETR 60 zł
CENY PAKIETÓW /PROMOCJE/
20 OCT TARCZY I OCT PLAMKI 400 zł 350 zł
21 OCT I GCC 350 zł 300 zł
22 OCT TARCZY OCT PLAMKI GCC
/3 BADANIA/
550 zł 450 zł
23 DIAGNOSTYKA PEŁNA: OCT TARCZY OCT PLAMKI GCC PERYMETRIA KINETYCZNA PERYMETRIA STATYCZNA /5 BADAŃ/ 790 zł 650 zł
24 PAKIET JASKROWY (1): OCT TARCZY GCC PERYMETIA KINETYCZNA /3 BADANIA/ 470 zł 400 zł
25 PAKIET JASKROWY (2): OCT TARCZY GCC PERYMETRIA KINETYCZNA PERYMETRIA STATYCZNA /4 BADAŃ / 590 zł 450 zł
26 PAKIET JASKROWY (3): OCT TARCZY OCT PLAMKI GCC PERYMETRIA KINETYCZNA PERYMETRIA STATYCZNA /5 BADAŃ/ 790 zł 650 zł
27 PAKIET AMD OCT PLAMKI I ANGIO-OCT 400 zł 350 zł
28 PERYMETRIA KINETYCZNA I PERYMETRIA STATYCZNA /2 BADANIA/ 240 zł 200 zł
29 PAKIET POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO 5 DNI 350 zł 350 zł

Informacje dla pacjentów związane z rehabilitacją wzrokową.

 1. Cykl rehabilitacji wzrokowej składa się z 45 minutowych zajęć odbywających się codziennie, w kolejnych pięciu dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku) rozpoczynających się o tej samej godzinie zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
 2. W cyklu rehabilitacji wzrokowej uwzględniono różne warianty terapii zgodne ze skierowaniem lub zleceniem okulistycznym, m.in. trzykrotne leczenie pleoptyczne wykonywane co 15 minut oraz trzy lub cztery 5; 10 lub 15 minutowe ćwiczenia na urządzeniach ortoptycznych (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej).
 3. Nadzór nad wykonaniem ćwiczeń sprawuje dyplomowana ortoptystka uprawniona do wykonywania terapii i rehabilitacji narządu wzroku.
 4. Realizacja zaplanowanych ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem jest zależna od różnych czynników, które mogą być obserwowane przez ortoptystkę w czasie trwania terapii, stąd przewiduje się możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji ćwiczeń, po konsultacji okulistycznej.
 5. W czasie przeznaczonym na terapię, rehabilitacją wzroku można objąć maksymalnie do trzech pacjentów.
 6. Sprawność i skuteczność wykonywanych ćwiczeń oraz koncentracja dziecka na zadaniach zależy od liczby osób przebywających w gabinecie ortoptycznym. Proponujemy by dzieci w wieku szkolnym brały udział w zajęciach same. Dzieciom młodszym może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.
 7. Pacjenci proszeni są, by zgłaszali się na zajęcia ortoptyczne punktualnie, następstwem spóźnienia będzie skrócenie czasu trwania zajęć. Nie przewidujemy przedłużenia czasu trwania ćwiczeń ort optycznych z powodu spóźnienia pacjenta. Cena za ustaloną i rozpoczętą godzinę trwania terapii pozostaje wówczas bez zmian.
 8. Płatność za rehabilitację może zostać zrealizowana za cały cykl 5 dniowy w pierwszym dniu rozpoczętego cyklu terapii wzroku lub każdorazowo, w danym dniu ćwiczeń po zakończonych ćwiczeniach ortoptycznych. Płatność tylko gotówką.
 9. Zamówiona i ustalona terminowo usługa medyczna ortoptyczna niewykonana z przyczyn zleceniobiorcy (pacjenta) uważana jest za zrealizowaną.
 10. Brak telefonicznej lub emailowej informacji o odwołaniu zajęć ortoptycznych z przyczyn pacjenta, minimum o 1 (jeden) dzień wcześniej niż termin wcześniej ustalony, powoduje brak możliwości wycofania się z ustalonej do wykonania usługi.
 11. Dodatkowymi usługami są badanie ortoptyczne i konsultacja ortoptyczna obejmujące badania kąta zeza i ruchomości gałek ocznych oraz wyjaśnienie zagadnień dotyczących rehabilitacji wzrokowej i możliwości wykonywania ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem w domu.
 12. Rehabilitacja odbywa się na podstawie przyniesionego ze sobą skierowania lub zaleceń od lekarza okulisty.

Regulamin pracy Gabinetu OKO-AMMed w czasie epidemii Sars-CoV-2
Przygotowany zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego ds/okulistyki z dnia 1 maja 2020.

 1. Personel gabinetu OKO-AMMed zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 2. Panie ortoptystki stosują środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, gogle/przyłbice).
 3. Urządzenia rehabilitacyjne, sprzęt oraz gry lub zabawki, z którymi miał kontakt pacjent są dezynfekowane po każdym ich użyciu.
 4. Okres przerwy pomiędzy poszczególnymi grupami pacjentów jest przeznaczony na dezynfekcję całego pomieszczenia oraz sprzętów przy zastosowaniu wirusobójczej/bakteriobójczej/grzybobójczej lampy UVC, a pomieszczenie jest wietrzone.
 5. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia rehabilitacyjne.
 6. U każdego pacjenta i opiekuna dziecka zostanie wykonany pomiar temperatury.
 7. Każdy pacjent lub rodzic proszony jest o wypełnienie ankiety epidemiologicznej (w poczekalni poza gabinetem).
 8. Prosimy, aby ograniczyć ilość opiekunów przebywających z dziećmi w Gabinecie do 1 osoby, a najlepiej rozważyć samodzielną pracę dziecka z rehabilitantem.
 9. Pacjent lub osoba towarzysząca przed wejściem do gabinetu jest proszona o posiadanie rękawiczek i maseczki zakrywającej nos i usta (dzieci powyżej lat 4); lub jeśli nie posiada rękawiczek proszona jest o dokładne umycie i dezynfekcję rąk.
 10. Brak maseczki na nos i usta dyskwalifikuje pacjenta / dziecko z zajęć rehabilitacji.

Osoby, po bezpośrednim kontakcie z COVID-19; w rodzinach których były zakażenia COVID-19; oraz osoby objęte nadzorem epidemiologicznym proszone są o nie uczestniczenie w zajęciach rehabilitacji.

Osoby, które w ciągu 2 ostatnich tygodni przebywały za granicą lub miały kontakt z osobą po kontakcie z COVID-19; z osobą po hospitalizacji; lub z osobą z objawami klinicznymi infekcji tj. temperatura >38st C, kaszel, duszność prosimy o kontakt z rejestracją i odwołanie uczestnictwa w zajęciach grupowych. Dla tych osób zapewnimy nowy, dogodny termin rehabilitacji.