Cennik

 

Przebieg rehabilitacji:

Rehabilitacja wzroku prowadzona jest w cyklach terapeutycznych. Jeden cykl obejmuje 5 lub 10 treningów wzrokowych.

Każdy trening trwa 45 min – 5x w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Ćwiczenia przebiegają na min. 3 urządzeniach - 15 min na każdym z nich.

Usługa Opis Czas Cena
Konsultacja i diagnoza ortoptyczna: ocena ostrości widzenia, ocena kąta zeza, widzenia obuocznego do dali i bliży, ocena ruchomości gałek ocznych  20 min 70 zł
Ćwiczenia ortoptyczne: jednoczesna percepcja, fuzja zbieżna i rozbieżna, stereopsja (zmniejszanie kąta zeza, leczenie zaburzeń widzenia obuocznego, ćwiczenie konwergencji, akomodacji) 30 min 70 zł
Cykl 5-dniowej terapii 350 zł
Przy zakupie turnusu rehabilitacyjnego (10 dni terapii) - PROMOCJA! 650 zł
Leczenie pleoptyczne: naświetlania 3 x co 15 min 40 zł
Cykl 5-dniowej terapii 200 zł
Przy zakupie turnusu rehabilitacyjnego (10 dni terapii) - PROMOCJA! 350 zł
Leczenie zeza: leczenie pleoptyczne + ćwiczenia ortoptyczne i stymulacji widzenia 45 min 100 zł
  Cykl 5-dniowej terapii   500 zł
Leczenie niedowidzenia: leczenie pleoptyczne + ćwiczenia ortoptyczne i stymulacji widzenia 45 min 100 zł
  Cykl 5-dniowej terapii   500 zł
Leczenie oczopląsu: ćwiczenia ortoptyczne i stymulacji widzenia 30 min 70 zł
  Cykl 5-dniowej terapii   350 zł
Terapia stymulacji widzenia: okulary Pankowa, Stymulator widzenia Campbella, Koordynator plamkowy MIT, Magic Pen, nowoczesne gry edukacyjne poprawiające sprawność wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć 45 min 70 zł
  Cykl 5-dniowej terapii   350 zł
Leczenie AMD: naświetlania, okulary Pankowa, Stymulator widzenia Campbella, Koordynator plamkowy MIT, Magic Pen, ćwiczenia ortoptyczne 45 min 80 zł
  Cykl 5-dniowej terapii   400 zł
  RABAT! dla Seniorów powyżej 75 roku życia - Cykl 5-dniowej terapii   350 zł

Informacje dla pacjentów związane z rehabilitacją wzrokową.

 1. Cykl rehabilitacji wzrokowej składa się z 45 minutowych zajęć odbywających się codziennie, w kolejnych pięciu dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku) rozpoczynających się o tej samej godzinie zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
 2. W cyklu rehabilitacji wzrokowej uwzględniono różne warianty terapii zgodne ze skierowaniem lub zleceniem okulistycznym, m.in. trzykrotne leczenie pleoptyczne wykonywane co 15 minut oraz trzy lub cztery 5; 10 lub 15 minutowe ćwiczenia na urządzeniach ortoptycznych (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej).
 3. Nadzór nad wykonaniem ćwiczeń sprawuje dyplomowana ortoptystka uprawniona do wykonywania terapii i rehabilitacji narządu wzroku.
 4. Realizacja zaplanowanych ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem jest zależna od różnych czynników, które mogą być obserwowane przez ortoptystkę w czasie trwania terapii, stąd przewiduje się możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji ćwiczeń, po konsultacji okulistycznej.
 5. W czasie przeznaczonym na terapię, rehabilitacją wzroku można objąć maksymalnie do trzech pacjentów.
 6. Zaleca się, by dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym w trakcie rehabilitacji pozostawały pod opieką dyplomowanej ortoptystki, z uwagi na większą skuteczność uzyskanych wyników leczenia.
 7. Sprawność i skuteczność wykonywanych ćwiczeń zależy od liczby osób przebywających w gabinecie ortoptyki, dlatego proponujemy by dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym w gabinecie przebywał maksymalnie 1 opiekun wraz dzieckiem.
 8. Pacjenci proszeni są, by zgłaszali się na zajęcia ortoptyczne punktualnie, następstwem spóźnienia będzie skrócenie czasu trwania zajęć. Nie przewidujemy przedłużenia czasu trwania ćwiczeń ort optycznych z powodu spóźnienia pacjenta. Cena za ustaloną i rozpoczętą godzinę trwania terapii pozostaje wówczas bez zmian.
 9. Płatność za rehabilitację może zostać zrealizowana za cały cykl 5 dniowy w pierwszym dniu rozpoczętego cyklu terapii wzroku lub każdorazowo, w danym dniu ćwiczeń po zakończonych ćwiczeniach ortoptycznych.
 10. Zamówiona i ustalona terminowo usługa medyczna ortoptyczna niewykonana z przyczyn zleceniobiorcy (pacjenta) uważana jest za zrealizowaną.
 11. Brak telefonicznej lub emailowej informacji o odwołaniu zajęć ortoptycznych z przyczyn pacjenta, minimum o 1 (jeden) dzień wcześniej niż termin wcześniej ustalony, powoduje brak możliwości wycofania się z ustalonej do wykonania usługi.
 12. Dodatkowymi usługami są badanie ortoptyczne i konsultacja ortoptyczna obejmujące badania kąta zeza i ruchomości gałek ocznych oraz wyjaśnienie zagadnień dotyczących rehabilitacji wzrokowej i możliwości wykonywania ćwiczeń ortoptycznych z pacjentem w domu.