Badania OCT

Cennik badania OCT
 

OCT

Jako jedyni w Szczecinie dysponujemy nowoczesnym aparatem SOCT- REVO FC, który otrzymał za swoją innowacyjność nagrodę Award of Excellence w kategorii sprzętu konsultacyjnego. Badanie trwa jedynie 3 sekundy, a można je wykonywać bez stosowania kropli rozszerzających źrenicę! OCT może być wykonywane również u dzieci i u kobiet w ciąży.

Wykonujemy:

 • zdjęcie dna oka - fotografia 45o siatkówki, nagrywana na płytę CD,
 • OCT plamki żółtej - mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL,
 • OCT zmian barwnikowych siatkówki,
 • OCT tarczy nerwu II - analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza porównawcza zagłębienia tarczy między oczami,
 • GCC - ocena komórek zwojowych siatkówki,
 • angio- OCT - moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. W wielu przypadkach może zastąpić inwazyjną angiografię fluoresceinową, zwłaszcza u osób uczulonych na fluoresceinę,
 • OCT przedniego odcinka oka - obrazowanie rogówki, komory przedniej, tęczówki
 • pachymetria - pomiar grubości rogówki
 • OCT kąta przesączania - obrazowanie kąta przesączania, jego pomiar, ocena szerokości kąta
 • OCT w wymiarze 3D

Kompleksowe badanie w kierunku jaskry:

 • OCT tarczy nerwu II, GCC, pachymetria, OCT kąta przesączania z oceną szerokości kąta

Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP o grubość rogówki. Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak OCT tarczy nerwu II i GCC, w tym analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. OCT kąta przesączania pozwala na dokładną ocenę szerokości kąta i wykluczenie wąskiego lub zamykającego się kąta przesączania i różnicowanie typu jaskry ( jaskra otwartego lub zamkniętego kąta).

Kompleksowa ocena plamki żółtej:

 • OCT plamki żółtej, angio-OCT

Badanie OCT plamki żółtej pozwala na szybkie wykrywanie takich chorób jak: AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem), CSR (centralna retinopatia surowicza), obrzęk plamki żółtej, otwór w plamce czy błona nasiatkówkowa. Powtarzalność wyników umożliwia monitorowanie postępów leczenia. Angio- OCT czyli badanie naczyń krwionośnych siatkówki jest wykorzystywane do różnicowania zaburzeń rejonu plamki żółtej, szybkiego wykrywania neowaskularyzacji (CNV) w tym wykrywania progresji AMD typu suchego do typu wysiękowego. Szybkie wykrycie AMD wysiękowego jest konieczne do kwalifikacji do leczenia iniekcjami doszklistkowymi anty-VEGF aby zapobiec utracie wzroku.

Kompleksowa ocena zmian barwnikowych siatkówki:

 • Zdjęcie dna oka, OCT zmiany

Okresowe wykonywanie zdjęcia dna oka pozwala na monitorowanie zmian barwnikowych czy guzów siatkówki, OCT zmiany jest pomocne w wykryciu cech złośliwości.

Kompleksowa ocena rogówki:

 • OCT przedniego odcinka, pachymetria, grubość rogówki, topografia rogówki

Wykonujemy szczegółową diagnostykę przedniego odcinka oka w tym: diagnostykę w kierunku stożka rogówki, ocenę blizn i zapaleń rogówki, monitorowanie obrzęku rogówki, obrazowanie przedniej komory oka, zmian i morfologii tęczówki, drożności irydektomii laserowej, pomiar grubości rogówki i szerokości kąta przesączania.

Cennik OCT

Badanie Cena
Zdjęcie dna oka 50zł
OCT plamki żółtej 150zł
OCT zmian siatkówki 150zł
OCT tarczy nerwu II 150zł
GCC 150zł
Angio- OCT 200zł
OCT przedniego odcinka 150zł
OCT kąta przesączania 150zł
Pachymetria 50zł
PROMOCJA: dwa badania OCT
Np. OCT tarczy nerwu II + GCC lub OCT tarczy nerwu II + OCT plamki żółtej
250zł
300zł
Kompleksowe badanie w kierunku jaskry 450zł
500zł
Kompleksowa ocena plamki żółtej 300zł
350zł
Kompleksowa ocena zmian siatkówki 200zł
Kompleksowa ocena rogówki 200zł